Gyokusendo (Okinawa World)

Nakijin Castle Remains

Zakimi Castle Remains

Katsuren Castle Remains

Hashima (Gunkanjima)

Kenrokuen Garden

Kenrokuen Garden

Chinoike-jigoku (Bloody Hell Pond)

Takeda Castle Ruins

Takeda Castle Ruins